Obsługa rolnictwa

  • transport maszyn rolniczych
  • koszenie traw na siano
  • wywóz nieczystości oraz prace porządkowe
  • usługi koparką kołową
  • usługi koparko- ładowarką
  • usługi ładowarką teleskopową zasięg 14 m
  • usługi ładowarką czołową

Komentowanie jest wyłączone