Prace drogowe

W ramach prac drogowych oferujemy:

  • usługi równiarką
  • usługi walcem drogowym z wibracją
  • przygotowywanie i zagęszczenie gruntu
  • naprawa przepustów drogowych
  • wykonywanie poboczy drogowych
  • układanie płyt drogowych
  • wykonywanie nasypów drogowych
  • koszenie poboczy

Komentowanie jest wyłączone